แจ้งเตือนข้อความและคอมเมนต์ไปที่ LINE Notify

ร้านค้าสามารถรับแจ้งเตือนข้อความและคอมเมนต์บน Facebook และ Instagram ผ่าน LINE Notify เพื่อช่วยไม่ให้ข้อความตกหล่น และสามารถติดตามทุกข้อความจากลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ตั้งค่าได้ตามวิธีดังนี้

  1. ไปที่เมนู “ร้านค้า” และเลือก “แจ้งเตือนไปที่ Messenger / LINE ”

2. กดปุ่ม “แจ้งเตือนไปที่ LINE & Instagram” เพื่อรับแจ้งเตือนข้อความและคอมเมนต์ใน Facebook เเละ Instagram

3. เลือก 1-on-1 Chat (ไลน์ส่วนตัว) หรือไลน์กลุ่มที่ต้องการรับแจ้งเตือน

4. LINE Notify จะแจ้งเตือนว่ามีการเชื่อมต่อกับเพจ Facebook และ Instagram เรียบร้อยแล้ว

ตัวอย่าง เมื่อลูกค้าส่งข้อความ หรือคอมเมนต์มายังเพจ Facebook

ระบบจะแจ้งเตือนตามภาพ

ตัวอย่าง เมื่อลูกค้าคอมเมนต์ใน Instagram ระบบจะแจ้งเตือนตามภาพ