ปุ่มตอบกลับบน Messenger

ปุ่มตอบกลับบน Messenger ทันทีเป็นปุ่มข้อความแรกที่ส่งออกไปโดยอัตโนมัติเพื่อตอบกลับข้อความใหม่ในเพจเช่น ร้านค้าสามารถใช้ปุ่มตอบกลับทันทีเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าคุณมีสินค้าอะไรเพื่อปิดการขายทันที หรือเพื่อขอบคุณที่ลูกค้าติดต่อเพจของคุณ

วิธีเปิดใช้ปุ่มตอบกลับบน Messenger

1.เลือกเพจ Facebook จากนั้นเลือก “จัดการร้าน”

2. เลือกตอบอัตโนมัติ จากนั้นกด “ตั้งค่า Inbox”

3.เลือก “ปุ่มตอบกลับบน Messenger” จากนั้นคลิก “เพิ่มปุ่ม”

4. “ข้อความ” คือ ชื่อปุ่มอัตโนมัติที่ร้านค้าต้องการเเสดงให้ลูกค้าทราบ

“ข้อความตอบกลับ” คือ ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ สามารถเปิดพร้อมกับ ข้อความต้อนรับ , รายการสินค้า , การรับชำระเงินบน FB เเละอื่นๆ

4. หากต้องการเเก้ไขข้อความอัตโนมัติ เลือก “ข้อความ” จากนั้น ใส่ข้อความตอบกลับที่ช่อง “ข้อความตอบกลับ”

4.1 หากต้องการเพิ่มปุ่มตอบกลับบน Messenger คลิก “+เพิ่มปุ่ม”

เมื่อตั้งค่า ข้อความ เเละข้อความตอบกลับเรียบร้อย คลิก “บันทึก”

ตัวอย่าง การตั้งค่าปุ่มตอบกลับ Messenger