เชื่อมต่อ Kaojao กับ LINE Official Account

การเชื่อมต่อ Kaojaoเข้ากับ LINE Official Account (LINE OA) จะทำให้คุณสามารถใช้งานการตอบอัตโนมัติข้อความต้อนรับ ปุ่มตอบกลับอัตโนมัติ เเละคีย์เวิร์ด ใน LINE Official Accountได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1.ไปที่เว็บไซต์  LINE Official Account Manager / LINE Business ID

2.ไปที่ “การตั้งค่า”

3.เลือก “Messaging API” จากนั้นกด “ใช้ Messaging API”

4. กรอกชื่อโพรไวเดอร์ “Kaojao”

จากนั้นกด “ยอมรับ”

5.หากระบบต้องการให้กรอกข้อมูลลงทะเบียนข้อมูลนักพัฒนา

ชื่อนักพัฒนา : Kaojao

อีเมล (Email) : hello@kaojao.com

จากนั้นกด “ยอมรับ”

6.นโยบายความเป็นส่วนตัว ใส่จากนั้นกด “ตกลง”

7. เพื่อใช้ Messaging API ของ Kaojao กด “ตกลง”

8.จากนั้นไปที่ LINE Developers เลือกโพรไวเดอร์ (Providers) ตามชื่อที่เราระบุในการตั้งค่า เลือก “Kaojao”

9. เลือก เพจร้านค้าที่ต้องการเชื่อมต่อกับ LINE จากนั้น กด “Messaging API”

เลือก Channel access token จากนั้นกด “Issue’

10.กด “Issue” จากนั้นเปิดอีกหน้าต่า(New Tab) เพื่อเปิดระบบ Kaojao

11.ไปที่หน้าเลือกเพจ เลือกร้านค้าที่ต้องการเชื่อมต่อ LINE OA

กดไปที่ไอคอน LINE OA เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ

คัดลอก Channel access token จากหน้า LINE Developer นำไปวางในระบบ Kaojao ที่ช่อง Channel Access Token จากนั้นกด “บันทึก”

นำข้อมูล Chanel ID เเละ Chanel secret ในระบบ LINE biz นำไปใส่ที่ช่องข้อมูลในระบบ Kaojao ให้ครบถ้วน

เพื่อเชื่อมต่อบัญชี LINE จากนั้นกด “บันทึก”

เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนนำลิ้งก์ Webhook URL ในกรอบสีเขียว

ไปวางที่บัญชี Line Official Account

คัดลอกลิ้งก์มาใส่ที่ “ลิ้งก์ Webhook” จากนั้นกด “บันทึก”

หลังจากที่ตั้งค่าการตอบกลับการเชื่อมต่อบัญชี LINE

ไปที่ “ตั้งค่า” จากนั้น เลือก “ตั้งค่าการตอบกลับ”`

โหมดการตอบกลับ เลือก “บอต”

ข้อความทักทายเพื่อนใหม่ เลือก “ปิด”

ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ เลือก “ปิด”

Webhook เลือก “เปิด”