สร้างบัญชี LINE Official Account

วิธีการสร้างบัญชี LINE Official Account เหมาะสำหรับการทำธุรกิจ การขายและการตลาด บัญชี LINE ที่เป็นการสื่อสารกับผู้ใช้ทุกคนทั่วโลก สามารถส่งได้ทั้งข้อมูลทั่วไป กิจกรรมทางการขาย หรือโปรโมชั่นพิเศษไปยังลูกค้า

1.เข้าเว็บไซต์ LINE Official Account https://lineforbusiness.com/th/ หรือ https://lineforbusiness.com/th/service/line-oa-features

เมื่อเข้ามาจะเจอเเถบลงทะเบียน เลือก -สร้างบัญชีทั่วไป –

2. เลือกลงทะเบียนด้วยบัญชี LINE หรือ E-mail ขั้นตอนต่อไปนี้ จะสอนการ “ลงทะเบียนด้วยอีเมล”

3. เข้าไปตรวจสอบกล่องข้อความในอีเมล หากไม่พบให้ตรวจสอบลิงค์ที่ส่งใน

อีเมลขยะ(Junk Email) แล้วกดปุ่ม -continue- (ลงทะเบียนใช้บริการ)

เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

4. กด “ลงทะเบียน” เพื่อเข้าสู่ระบ

5. กดปุ่ม “เริ่มใช้บริการ”

6. กด “สร้างบัญชีทางการ LINE” เเละ ใส่ข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนตามขั้นตอน

7.  สร้าง LINE Official Account เรียบร้อยแล้ว