ตอบกลับเมื่อลูกค้า Reaction ข้อความ

ตอบกลับ Reaction เมื่อลูกค้าส่ง Reaction ข้อความกลับมายังร้านค้า ระบบจะตอบกลับข้อความตาม Reaction ที่ร้านค้าตั้งค่า

วิธีสร้างข้อความตอบกลับ Reaction ข้อความ

1. เข้าสู่ระบบ เลือก “จัดการเพจ ระบบตอบกลับอัตโนมัติ

2.  เลือกเพจที่ต้องการ คลิก “จัดการร้านค้า”

3. ไปที่เมนู “ตอบอัตโนมัติ” เลือกเมนู “ตั้งค่า inbox”

เลื่อนหน้าจอลงมาที่ “ตอบกลับเมื่อลูกค้า Reaction ข้อความ” เลื่อนแถบตรงกรอบสีเขียว เพื่อเปิดใช้งาน

4. ตั้งค่าข้อความตอบกลับเมื่อลูกค้าส่ง Reaction ข้อความต่อร้านค้า สามารถตั้งค่าข้อความตอบกลับตามอารมณ์ของอิโมจินั้น ๆ

*ตัวอย่าง Reaction ข้อความ