สร้างข้อความตอบกลับ Reaction ข้อความ

ตอบกลับ Reaction เมื่อลูกค้าส่ง Reaction ข้อความกลับมายังร้านค้า ระบบจะตอบกลับข้อความตาม Reaction ที่ร้านค้าตั้งค่า

เริ่มสร้างข้อความตอบกลับได้ดังนี้ 1. หน้าแรก เลือก “จัดการร้านค้า”

2. ไปที่เมนู “ตอบอัตโนมัติ” เลือกเมนู “ตั้งค่า inbox”

ในส่วน “ตอบกลับเมื่อลูกค้า Reaction ข้อความ”

ตั้งค่าข้อความตอบกลับเมื่อลูกค้าส่ง Reaction ข้อความต่อร้านค้า สามารถตั้งค่าข้อความตอบกลับตามอารมณ์ของอิโมจินั้นๆ

ตัวอย่าง Reaction ข้อความ